Deze site wordt best bekeken in je browser in Windows 10 of later.   Bij het gebruik van een smartphone kunnen niet alle funkties optimaal worden weergegeven.

Een Mini Museum in Haaltert ?

 

Tijdens een speech van onze goede vriend en toenmalig schepen van cultuur, Wim Allaer, naar aanleiding van de opening van onze B&B Mussenzele, werd voor het eerst ook gewag gemaakt van een volgend project, namelijk het ‘3M’, het Mini Museum Mussenzele. 

Op 29 april 2011 werd het 3M plechtig geopend door de toenmalige burgemeester Roger Coppens, een schare vrienden en sympathisanten.  Al ras kregen we echter een aangetekend schrijven van een advocatenbureau op de Louisalaan te Brussel met het dringend verzoek de naam 3M niet langer te gebruiken.  De medewerkers van de ‘Minnesota Mining & Manufacturing Company’, het 3M bedrijf in de Verenigde Staten, waren op het internet onze naam tegen gekomen en eisten hun beschermde naam te vrijwaren.  Voluit blijven we echter de naam ‘Mini Museum Mussenzele’ gebruiken, maar het verlies van onze afkorting voelt een beetje wrang.

Verenigingen, scholen, toevallige passanten en wandelaars leken het mini museum te ontdekken en blijken het tenvolle te waarderen.  Na de corona-periode, met verplichte sluiting, hebben we het initiatief een nieuwe boost gegeven.  Daarbij was de hulp van de Erfgoedcel Denderland meer dan welkom.  Zij hebben een van onze collecties nl. de collectie 'Religie' gereinigd, gearchiveerd en gefotografeerd.

Daarover later meer.